ลองเขียนบันทึกนะครับ

  • อาจารย์ลองเขียนบันทึกแนะนำตัวเองหรือการทำงานของอาจารย์ก็ได้ครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ
not yet answered

Thank you very much for yr comment..

I will try to make it asap :)

Have a nice day !