เรียนเชิญเป็นวิทยากร

เรียน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่นับถือ  จากการประชุมกันของ KM ทีม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเรียนเชิญอาจารย์เป็นวิทยากร เรื่อง CoP ซึ่งรายละเอียด ผมได้ส่งให้ทาง e-mail : [email protected] พร้อมกับแนบรายละเอียดของโครงการ ฉบับร่าง ไปพร้อมแล้วครับ

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ช่วยพิจารณาด้วยครับ

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM ม.มหาสารคาม

คำตอบ