ช่วยแนะนำและแสดงความคิดเห็นหน่อยคะ

รพี

ปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ7 (APN MED รุ่น4) กำลังจะย้ายไปเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยพยาบาล ใครเคยมีประสบการณ์ ช่วยแชร์หน่อยคะ

คำตอบ

 

ถ้าดูจากตำแหน่งงานระดับ 7 แสดงว่า มีประสบการณ์ในงานบริหาร และในงานคลินิกมามากแล้วและยังมีวุฒิ APN ด้วย

 

ความจริงก็ไม่ทราบว่าอยากให้ช่วยแชร์ประเด็นไหน

เลยขอเขียนประเด็นเองนะคะ

เอาสักประเด็นเดียว คือเรื่องของการนิเทศบนคลินิก.....ถ้าในวิทยาลัยเหมือนในมหาวิทยาลัยคือ อาจารย์พยาบาลต้องขึ้นนิเทศนักศึกษาเองทุกขั้นตอน.....จะมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่คือเรื่องการตัดสินใจ ...เพราะบางครั้งในสถานการณ์บนวอร์ด พยาบาลประจำการสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างเองได้เลย น้องนักศึกษาคือผู้ตาม..ทำตามพี่บอกได้ และงานต้องเสร็จตามเวลา ได้คุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงาน พี่ช่วยนิเทศบางอย่าง

แต่ในฐานะอาจารย์...ต้องฝึกให้นักศึกษาตัดสินใจเองให้ได้ และต้องไม่ล่วงเกินอำนาจการตัดสินใจของพี่ด้วย ขณะเดียวกันจุดประสงค์หลักคือการเรียนการสอน ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้จากฐานคิดสู่ปฏิบัติ หรือจากตัวอย่างปฏิบัติสู่ทฤษฎี จึงสำคัญ.........

เห็นความแตกต่างไหมคะ

ตรงนี้แหล่ะค่ะ.....บางครั้งอาจจะสร้างความอึดอัดได้บ้าง....เพราะอาจจะต้องชั่งใจระหว่างงานให้เสร็จกับการฝึกให้นักศึกษาคิดให้ได้...แต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถค่ะ

ขอให้โชคดีมีความสุขกับหน้าที่ใหม่ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากคะ ที่กรุณาตอบคำถาม