blog กับ space

อัษฏพล รัตนหาญ ( อัษ )

ได้เข้าไปอ่านความคิดเห็นที่อาจารยืได้ให้ไว้เกี่ยวกับ Blog จึงอยากถามอาจารย์ว่า blog กับ Space เหมือนกันรึเปล่า แล้วถ้าต่างกันมันต่างกันอย่างไรครับ

 

นักศึกษาปริญญาตรีเอกการจัดการสารสนเทศ คณะ มส. ปี4 ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

 

 

คำตอบ