ขอบคุณที่แนะนำตัว

   คือว่าผมเองก็เริ่มลงมือทำบล็อก ยังไม่คล่องดี และวันหยุดที่ผ่านมามีธุระต้องไปทำที่สงขลาก็หอบการบ้านไปด้วยแต่ก็ไม่ได้อ่านเลย อ้อ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 1หน้า โอ้โฮ ได้คำศัพท์ใหม่มา 1 หน้ากระดาษ แต่ก็ได้ทฤษฎีภาวะผู้นำมาพอสมควร เด๋ยวตอนเย็นจะขึ้นให้ดูนะครับ

       ขอบคุณ

คำตอบ
not yet answered
จรรยา แผนสมบูรณ์
วันพฤหัสบดี ที่12 ไม่มีเรียนอาจารย์ตุ๊กบอกมา