เครื่องมือ PMQA

  • สวัสดีคะอาจารย์
  • พอดีตอนนี้ ทางหน่วยงาน (คปสอ.) ที่ทำงานอยู่ เริ่มมีการ นำเครื่องมือ PMQA มาใช้ในการพัฒนาสถานบริการในเครือข่าย
  • โดยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมอบรม 2 ครั้ง แต่การบ้านที่ได้กลับมา คือการ ตอบคำถาม ทั้ง 7 หมวด ดดยอาศัยการทำ ADLI
  • อาจารย์พอจะมีคำแนะนำ แหล่งข้อมูลในการศึกษา ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ นะคะ
  • ขอบคุณคะ
คำตอบ