อยากทราบพืชอาหารของด้วงขาโต

WhisperMan
อยากทราบพืชอาหารของด้วงขาโต ไม่ทราบว่าทำลายพืชอะไรบ้างครับ
คำตอบ

ด้วงขาโตสามารถทำลายพืชอาหารได้หลายชนิด แต่พืชอาหารหลักที่พบว่าเข้าทำลายคือเมล็ดมะขาม แต่มีรายงานว่าสามารถเข้าทำลายพืชตระกูลถั่วได้โดยเฉพาะเมล็ดถั่วลิสง