มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กรมวิชาการเกษตร
Usernameninoiypq
สมาชิกเลขที่6768
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 

  

รู้จักผู้เขียน


ชื่อ : มลนิภา  ศรีมาตรภิรมย์

การศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  วทบ. เกษตรศาสตร์ (สาขากีฏวิทยา) ปี พ.ศ. 2543

และ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วทม. เกษตรศาสตร์ (สาขากีฏวิทยา) ปี พ.ศ. 2547

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานวิจัย:ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1. การป้องกันการเข้าทำลายของด้วงถั่วเขียว

Callosobruchus maculatus (F.)โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

2. การใช้กระเทียมและพริกไทยเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของด้วงถั่วเขียวCallosobruchus maculatus (F.)

 ninoiyPQ