แก้ไขป้ายหน่อยสิครับ

  • เข้าไปที่ แผงควบคุม
  • เลือกแก้ไขประวัติ
  • แก้ไขป้ายหน่อยครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ

ค่ะ จะดำเนินการนะคะ  ขอบคุณค่ะ