ช่วยหน่อยครับ

นิสิตรัฐศาสตร์

อาจารย์ครับ กลุ่มประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่กิ๊ก ของนิสิต จุฬา  นี่แปลเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีครับ

 ป.ล anti coup group ก็กว้างไปครับ

คำตอบ
not yet answered

กลุ่มผมใช้ชื่อทางการ (ลงใน Bangkok Post วันที่ 14 มิถุนายน) ว่า

 "Change A Heart, Change The World" Network

ครับ

 (ตอนแรก กะใช้ว่า True Love Democracy Group แต่จับผลัดจับผลูกระไรไม่ทราบ.)