การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

jax
จะหาบทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นภาษาอังกฤษและคำแปลได้ที่เว็บไหนค่ะ  หามาหลายวันแล้ว พอดีเจอเว็บนี้ ได้ใช้อ่านประกอบการเรียน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
คำตอบ

สวัสดีครับ ท่านผู้ถามคำถามมา 

ผมต้องขออภัยด้วย ที่เข้ามาตอบคำถามช้าไปหลายวัน

 ช่วงนี้ ติดกิจกรรมหลากหลาย และติดตามข่าวสารการบ้านการเมือง ที่เข้ามาเป็นกระแสคลื่น ไม่หยุดนิ่ง และสภาวะเศรษฐกิจ อันมีผลกระทบกับปัญหาการเมือง  ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้  

สำหรับสิ่งทีถามมาว่า “จะหาบทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นภาษาอังกฤษและคำแปลได้ที่เว็บไหน”  ผมไม่แน่ใจว่าท่านมีวัตถุประสงค์อย่างไร  ถ้าทราบวัตถุประสงค์ ผมอาจจะแนะนำวิธีการไปสู่สิ่งที่ต้องการให้ได้  มากกว่าเน้นวิธีการ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเพื่อศึกษาและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยการศึกษาจากบทความ ภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ  ที่ผมเคยใช้ คือ ศึกษาจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่าง ๆ จะศึกษาจากเว็บ น.ส.พ. ไทย และ น.ส.พ. ภาษาอังกฤษ ในวันเดียวกัน คัดกระแสพระราชดำรัสทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาศึกษาสำนวน ศัพท์

นอกจากนี้ วารสารรายปักษ์ชื่อ The Future วางขายตามแผงหนังสือในร้านหนังสือใหญ่ ๆ จะมีบทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ศึกษาภาษาอังกฤษ และได้สาระไปด้วย 

ถ้าวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาเจาะลึก องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยต้องการหาจากบทความเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย ค่อนข้างหายาก ผมใช้วิธีการหาจากบทความภาษาอังกฤษ จากเว็บ แล้วแปลเอาเอง  เช่น จากเว็บ

http://www.dpc.wa.gov.au/psmd/services/hrquestions/hrqest01.html

http://www.hr-guide.com/

หรืออาจจะหาอ่านจาก บทความรายงาน การบริหาร การพัฒนา ในระดับอาเซี่ยน ที่มีการจัดทำโดยหน่วยงานราชการ เช่น

  1.  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลของอาเซียนของประเทศไทย (Update on ARC
  2.  รายงานประเทศ (Country Paper) เรื่อง Leveraging Human Capital and Leadership in the Thai Civil Service
  3.    รายงานเทคนิค (Technical Paper) เรื่อง The Study of Competency Model for the Thai Civil Service
  4. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ACCSM (Update on ACCSM) เรื่อง Conducting IDP Study: A Case of the Civil Service Training Institute’s Staffs 

 

โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางด้าน Leadership Development  โดยปกติเอกสารที่ทางราชการทำเช่นนี้มักจะมีสองภาษา  อาจจะลองตรวจสอบดู 

นอกจากนี้ บทความจากวารสารของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือบทความจากวารสาร “คน” วารสารของสมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผมเคยเห็นว่ามี แต่นานมากแล้ว อาจจะค้นหาได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

การบริหารงานบุคคล ภาครัฐ-ภาคเอกชน มีกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเหมือนกัน จึงอาจศึกษาได้จากหนังสือ หรือเว็บเกี่ยวกับ HRM HRD ทั่วไป 

การบริหารจัดการ ในอนาคต จะเป็นการบริหารการเปลียนแปลง การบริหารจัดการสมัยใหม่   New Modern Manangement tools จะไม่เขียน Public and Private Management แต่จะเขียน Public-Private Management  

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและเอกชนอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น วิธีการบริหารค่าตอบแทน  วิธีการสรรหา คัดเลือก เป็นต้น 

หรือหากการอ่านบทความจากภาษาอังกฤษ ถ้ามีอุปสรรคกับการแปลจากอังกฤษมาไทย เกรงว่าจะเสียเวลา เดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมแปล ช่วยแปลได้บ้าง 

หรือถ้ารีบ ก็จ้างบริษัทที่รับแปลเอกสาร แต่ต้นทุนจะสูงมาก  ก็เลือกวิธีการเอาว่า วิธีการใดจะบรรลุเป้าหมายที่ท่านผู้ถาม ต้องการ

แต่การแปลเองดีที่สุด อาจจะเสียเวลา แต่ระยะยาว จะไม่เสียเวลาอีกต่อไปครับ

ผ่านมาได้อ่าน

 

เป็นคำตอบที่มีประโยชน์มาก

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำตอบของอาจารย์ โดยเฉพาะเทคนิคการค้นหา การบริหารการเปลี่ยนแปลงบางครั้ง เรามัวแต่จะเดินหน้าหาอย่างเดียว ไม่คิดให้กว้างๆ เรื่องง่ายๆเลยกลายเป็นเรื่องยาก

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณ Wanida คุณ Sani และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

ด้วยความยินดี และดีใจที่คำตอบ มีประโยชน์กับสังคมการเรียน ในยุค "เศรษฐกิจฐานความรู้" และ "ยุคแห่งการแบ่งบันความรู้"  ครับ  ขอใจทั้งสองท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม  ขอให้โชคดีครับ