สิทธิมนุษยชนกับการคาดหวังของสังคมไทย

1.แนวโน้มของกระบวนการยุติธรรมกับการคาดหวังในสังคมสิ่งไหนเห็นควรที่สงวนสิทธิไว้.

......ยินดีกับการเป็นสมาชิก gotoknow นะครับ

คำตอบ
not yet answered

คำว่า สิทธิมนุษยชน มีปฎิบัติกันในสังคมไทยมาช้านานแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แต่ยังไม่ได้นำคำนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย แท้จริงแล้วนั่นคือ การที่รัฐจะต้องรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกทุกชีวิตในสังคม ไม่ว่า จะเป็นใคร รัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและบริการสิทธิขั้นพื้นฐานให้ได้รับอย่างเสมอภาคกันเป็นอันดับแรก และประชาชนก็ต้องรู้สิทธิของตนในเขตวงที่กฎหมายรับรองสิทธินั้นไว้ จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นมิได้ ส่วนความคาดหวังต่อสังคมไทยนั้น จะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปว่า เป็นสิทธิประเภทไหน มีกฎหมายทั้งของไทยกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยลงนามเข้าเป็นภาคี ผมว่า มีประเด็นแลกเปลี่ยนกันอีกเยอะ เชิญแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ขอบคุณ

น.เมืองสรวง

ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ พอดีผมมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานกลับมาที่บ้าน นครราชสีมา เลย มีเวลาน้อยที่จะเปิดดูข้อมูล ต้องขอโทษอาจารย์มากนะครับที่เปิดดูข้อมูลช้า...

ผมมา...นะครับ

ขอบคุณ น.เมืองสรวง มากที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ การเปิดดูข้อความจะช้าหรือเร็ว คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะเวลาและโอกาส ของแต่ละคนนั้น มีค่าสำคัญยิ่ง เพียงแค่แวะมาทักทาย ก็ดีใจแล้ว ที่มีผู้สนใจนำเอาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนมาใช้ในบ้านเราให้เห็นความสำคัญมากขึ้น อันเนื่องมากจากการเข้าใจผิดคิดว่า สิทธิมนุษยชนคือการร้องเรียน ต้องเรียกร้อง ดูเสมือนหนึ่งว่า เป็นพวกNGOs อะไรปานนั้น แต่ถ้ามองมุมกลับ ก็ต้องคิดอีกทางหนึ่งว่า ทุกคนที่เกดิมาในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ต่างมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมและเสมอภาคกันหมด สิ่งที่แต่ละประเทศกำหนดเป็นกฎหมาย หากละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง รัฐใดยังคงกฎหมายฉบับหรือมาตราที่ละเมิดสิทธิก็มีผลกระทบต่อการบริหารบ้านเมือง ผู้ที่ทราบสิทธิของตนต่างก็ต้องลุกออกมาให้ปรับปรุงแน่นอน สุดแต่ว่า จะด้วยรุปแบบหรือวิธีการใด เช่น เดิมการสอบสวนของตำรวจ ใครที่เป็นตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปทำหน้าที่สอบสวนด้วยวิธีใดก็ได้ ขอให้ได้คำรับสารภาพมาเพื่อสั่งฟ้องเป็นใช้ได้ แต่พอมีเหตุหลายๆ ที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของมนุษย์ ก็ส่งผลไปให้มีการปรับเปลี่ยน โดยใช้หลักต้องคำนึงถึงว่า ผู้กระทำความผิดทางอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุด จะปฏิบัติกับผู้นั้นเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้ การจับกุมผู้ต้องหาต้องแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ทราบ ต้องนำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนในท้องที่จับกุมตัวได้ทันที การสอบสวนพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้ได้ทราบ และจะสอบสวนกันเพียงลำพังไม่ได้ ต้องมีผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจหรือทนายความอยู่ในระหว่างการสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิตเป็นพื้นฐานเท่านั้น จะเอาตำรวจยศนายร้อยนายพันที่ไม่มีวุฒิทางกฎหมายมาสอบสวนไม่ได้ เห็นมั๊ยครับ...