ความทรงจำที่ดี

ผ่านวันเวลาที่ดีมา 3 ปี......เลิกบุหรี่ ได้ดีครับ  ปีนี้เลิกอะไรดีน๊ะ
คำตอบ

ตอนนี้.....สำหรับตัวเองคงเป็นการเลิกเป็นหนี้ดีที่สุดครับ