ขอความเห็นเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน

อยากขอความเห็นและคำแนะนำของอาจารย์สำหรับบันทึกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/98787

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ