ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

อ่านประวัติคุณหมอจิ้นเขียนว่า "ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน" (ท่านปัญญานันทะ) ทำให้ผมนึกถึงนายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง ที่ผมเคยเขียนถึงท่านไว้ อยากให้คุณหมอจิ้นลองอ่านและแสดงความเห็นครับ คลิก http://gotoknow.org/blog/surachetv/82300 

คำตอบ