ผมไม่เห็นว่าจะมีสอนอะไเลย

ปิง

วันนี้พี่พีแนะนำการใช้โปรแกรมตัดต่อ DPS และโปรแกรมทำซีจีทำเอฟเฟ็กต่างๆที่อยู่ใน 2 โปรแกรมนี้ค่ะ

ผมไม่เห็นจะหาเจอเลยว่ามีคำอธิบายตรงไหนหรือผมให้ไม่ถูก

ผมไม่ได้กวนแค่อยากได้วิชาเพิ่ม

คำตอบ
not yet answered
not yet answered
นายสวัสดิ์ พุ่มพวง
โห...น้ององค์ชาย13...เอาแบบนี้เลยเหรอ...

...ถ้ามีใครมาใช้ถ้อยคำแบบนี้กับน้องเพื่อจะขออะไรกับน้องนี่...คิดว่าน้องอยากจะให้คนนั้นหรือเปล่า?...

...นั่นนะสิ...คำตอบน้องก็รู้ดีอยู่แล้ว...พี่เข้าใจว่าน้องไม่ได้คิดอะไรทำนองนั้นแหละ...แต่นี่เป็นศิลปการใช้ชีวิตร่วมกัน...ภาษาเป็นสิ่งที่เชื่อมมนุษย์เข้าด้วยกัน...เหมือนตัวนำไฟฟ้าทั้งหลายนั่นแหละ...

ถ้าใช้ภาษาได้สละสลวย...ก็สามารถเชื่อมกันได้ดี...เหมือนเงินที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดไง...ถ้าใช้ภาษาไม่สละสลวย...ก็เหมือนไม้แห้งไง...จะไม่สามารถนำไฟฟ้าไปได้เลย...

...นีนี้น้องอยากจะเป็นเงิน...หรือเป็นไม้แห้งหละ...อันนี้น้องตอบตัวเอง...พี่ไม่รู้ใจน้องหรอก...

สวัสดีครับ...