บล็อก

  • เอ เหมือนเห็น ว่าเปิดบล็อกแล้วนะคะ
  • แล้วตอนนี้บล็อกหายไปไหนแล้วคะ
คำตอบ