สวัสดิการที่จัดอยู่ในบริษัทขณะนี้ จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพื่อต้องการประหยัดต้นทุน

เรียนถามคุณยม 

 

เนื่องจากบริษัทที่ทำงานอยู่ มีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดหลายอย่าง และจัดให้เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งมาก

และในระเบียบบริษัท เกี่ยวกับสวัสดิการ มีประโยคที่ระบุไว้ว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงสวัสดิการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบหรือความยินยอมจากพนักงาน

ในขณะนี้ บริษัทเริ่มมีปัญหาขาดทุน ต้องการลดค่าใช้จ่าย ต้องการตัดสวัสดิการบางรายการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด   และต้องการเร่งทำทันทีตามคำสั่งกรรมการผู้จัดการ โดยไม่จำเป็นต้องหารือหรือขอความเห็นชอบพนักงาน  จะทำได้หรือไม่อย่างไร ค๊ะ  ขอความกรุณาช่วยให้ความเห็นด้วยค๊ะ บริษัท มีสหภาพแรงงานฯ ดิฉันเกรงว่าถ้าทำผิดพลาดไปจะมีปัญหา

คำตอบ

ในเรื่องสวัสดิการ มีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองอยู่ สวัสดิการที่ให้พนักงาน เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร ถือเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่ง ที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่เช่นกัน

การจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่ไปลดประโยชน์ที่พนักงานเคยได้รับ เท่ากับไม่เป็นคุณกับเขา เพราะเขาเสียประโยชน์ที่เคยได้รับ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ได้หารือ ไม่ได้รับความเห็นชอบ ไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงาน จะขัดต่อกฎหมายครับ   

หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจริง มีวิธีการทำได้ดังนี้ครับ

  1.   ต้องยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนสภาพการจ้าง(ปรับเปลี่ยนสวัสดิการ) ต่อสหภาพแรงงาน แล้วทำการเจรจาต่อรอง ตกลงกัน เมื่อตกลงกันได้ก็จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่ขึ้นมาใช้
  2.  การเปลี่ยนสวัสดิการ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงานมากขึ้น ทำได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อที่ 1
  3.  ทำข้อตกลงใหม่กับพนักงานเป็นรายบุคคล แล้วให้พนักงานลงชื่อยินยอม และให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

ซึ่งทั้งสามวิธี อาจจะมีปัญหาอื่น ตามมาได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรนั้น 

ซึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้แก้ปัญหาเช่นนั้น   ปัญหาของท่านคือต้นทุนสูง  แนวทางแก้ไขคือการลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  เพิ่มรายได้ สร้างกำไรให้มากขึ้น  การจะทำเช่นได้ต้องหันมาเพิ่มขีดความสามารถ(สมรรถนะ) ของคน สร้างขวัญกำลังใจ เอาใจใส่เรื่องคนให้มากขึ้น ให้เขาช่วยหาทางประหยัดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการทำงาน ลดเวลาสูญเปล่า ลดของเสีย สนองความพึงพอใจลูกค้าให้มากขึ้น

การที่แก้ไขโดยการลดสวัสดิการ จะทำให้คนมีทัศนคติที่ไม่ดี ต่อองค์กร เสียขวัญกำลังใจ จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน และจะทำให้เกิดปัญหาสหภาพแรงงาน ขัดแย้งกับท่านมากขึ้น   เมื่อมีปัญหา ต้องหาสาเหตุ และแก้ให้ตรงจุดครับ
น่าจะยกเว้นพวกรัฐวิสาหกิจครับ
อาจารย์ยม

ใข่ครับ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจและพนักงานราชการ ครับ