ทำ ทั้งๆที่รู้ เขียนเสร็จแล้ว

เพิ่งเขียนเสร็จครับ ทำ ทั้งๆที่รู้  มาชวนไปอ่าน
คำตอบ