อยากอ่านด้วยความห่วงใย

อยากเห็นและอ่านสิ่งดีๆ
เป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาเขียนให้อ่านหรือมาเล่าให้ฟังอีก ขอได้ไหม
คำตอบ