ผู้บริหาร

       เป็นผู้บริหาร  บริหารการทำงานให้ได้เป้าหมายที่ต้องการยังง่ายกว่าการบริหารบุคคลากรให้สามัคคีกัน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้ 

      ศักยภาพของแต่ละ ศบอ. มีความพร้อมและความสามารถไม่เท่ากัน  ผอ. จงเห็นใจด้วย

                                              ทีมงาน ศบอ.ราชสาส์น

คำตอบ

การสร้างความสามัคคีนี่แหละเป็นเรื่องยากสุดของผู้บริหาร ถึงแม้จะยากแต่ก็ต้องทำให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อยก็ยังดี มีกลวิธีในการทำให้ดีขึ้นได้ในเชิงจิตวิทยาและกระบวนการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ถ้าทำสำเร็จสามัคคีนี่แหละล้ำเลิศถ้าทีมดีการบรรลุเป้าหมายจะสูงส่งกว่าทีมขาดความสามัคคีครับ หลักสำคัญของเซียนบริหารคือ

      คุมคนด้วยใจจึงไร้ปัญหา คุมใจด้วยงานจึงไร้ตัญหา