ขออนุญาตบันทึกถึงอาจารย์ค่ะ

ดิฉันขออนุญาตบันทึกถึงอาจารย์ืใน.."ความสุขเล็กๆ....ของคนชื่อติ๋ว"...ในบันทึกของดิฉันค่ะ

......................ขอบคุณค่ะ.......ติ๋ว......... 

คำตอบ