มาส่งข่าวข้อมูลเอดส์ ในเด็กค่ะ

ชื่อ web คือ www.pedaids.info

อาจารย์ ลองเข้าใหม่ นะคะ เป็นเชิงวิชาการลึกหน่อย สงสัยถามมาได้นะคะ

คำตอบ

ผมขอบคุณอาจารย์ครับ...

ด้วยความตื่นเต้นเมื่อวาน(บวกกับความกังวล) เพราะผมต้องเป็นผู้นำกระบวนการทั้งหมดในการ "เสวนาปัญหาเด็กอำเภอปาย" งานนี้มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม ดังนั้น การจัดการเวทีที่ดี การนำเสนอข่าวสาร (ข้อมูล)ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นมาก

ปัญหา เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ น่าสนใจมากครับ...แล้วผมจะได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผมทำเวทีเสร็จแล้วครับ
..ปัญหาที่ได้วิเคราะห์กัน น่าเป็นห่วงมาก ประเด็น "การค้ามนุษย์" เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมาก...และน่าห่วงมากเช่นกันครับ

น้องๆNGOs กำลังให้ผมทำ โครงร่างนำเสนอ เชฟ เดอะ ซิลเด็รนคิดว่าน่าจะมีทางเลือกในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น

 

ขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ครับ