โฆษณาถ่านตรากบ มีเพลงให้ฟังแล้วครับ :-)

อาจารย์แป๋วครับ

      โฆษณาถ่านตรากบนี่ ผมหา เพลง ให้ฟังได้แล้วครับ :-)

คำตอบ