สอบถามครับเกี่ยวกับ กลุ่มประชากร

สวัสดีครับคุณชายขอบ เพิ่งมาเจอบล็อกของคุณ ผมสนใจเรื่องการทำวิจัยอยู่ครับซึ่งพอจะมีคำถามว่า "เมื่อเราหาค่ากับกลุ่มประชากรโดยตรง แล้วเราจะวิเคราะห์อย่างไร" คือว่างานวิจัยของผมเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรโดยตรง แล้วผมจำได้ตอนเรียนว่า ถ้าเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรไม่ต้องใช้สถิติก็ได้ สามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยได้เลย แต่ก็นั่นแหละ มีงานวิจัยอื่นๆที่บ่งบอกว่าเก็บกับกลุ่มประชากร แต่ก็ยังใช้สถิติอยู่ ไม่ว่าจะเป็น t-test หรือ chi-squared ช่วยด้วยนะครับ
คำตอบ
not yet answered

เราทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสรุปอ้างอิงไปยังประชากร

แต่เป็นประชากรอยู่ จะอ้างอิงไปไหนล่ะ

งานวิจัยและผู้รู้ทำเป็นประเพณี t-test เปรียบเทียบกันมายาวนาน

ยังไม่มีผู้ใดให้ความกระจ่าง สักที

ชายขอบ
  • เข้าใจว่ากลุ่มประชากรที่ว่าน่าจะเป็นเพียงกลุ่มประชากรเป้าหมายใ่ไหมครับ ในการวิจัยจะมี ประชากร กระชากรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างนะครับ การที่จะได้ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจริง ก็จะได้จากการทำสำมะโน เป็นต้นครับ

สอบถามนะคะ ไม่แน่ใจนะค่ะ ในความคิดตัวเองถูกไหม "ประชากร" หมายความว่า ทั้งหมดที่ต้องการทำวิจัย "กลุ่มตัวอย่าง" หมายถึง บ้างส่วนที่ทำการคัดสรรแล้วว่าเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมตามสูตรที่จะทำการวิจัย *แต่ถ้าในกรณี ที่ประชากรมีเพียง 180 คน ซึ่งเราสามารถทำวิจัยได้ทั้งหมด กรณีนี้ต้องมี กลุ่มตัวอย่างไหมคะ

และถ้ามี จะใช้สูตรของทาโรยามาเน่ คิดได้ไหมคะ เพราะ 180 จะแบ่งเป็นแผนก ๆ อีก จะบอกได้ถึงในแต่ละแผนกต้องใช้เป็น กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับกี่คน

* แต่ถ้ากรณี ที่ประชากรแค่ 180 คน ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มตัวอย่าง จะใช้สูตรอะไรคิดคะ ยังงง ๆ อยู่ไม่ทราบว่าจะใช้สูตรอะไร แต่ที่ทำส่งไปมันผิด เพราะต้องมีสูตรในการคิด ถ้าในกรณีนี้มีตัวอย่างให้ดูก้อจะดีนะคะ รบกวนนิดนะคะ ไม่รู้จะถามใครแล้ว หมดปัญญาจริง ๆ

ขอขอบคุณล่วงหน้า นะคะ