งง บันทึก

  • งง ว่าบันทึกหายไปไหนหมดครับ
  • งง งง
คำตอบ