เรื่องที่อาจารย์ให้ผมอ่าน

อาจารย์ครับ ผมอ่านบทความอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับ และผมเห็นว่า ที่อาจารย์นำเสนอนั้นเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ ควรได้รับการเผยแพร่ครับ

ทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งคนรุ่นหลังควรได้รับรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

คนที่พูดถึงสงครามไม่ใช่คนที่ทำสงครามนะครับ มีอีกหลายบทเรียนของชีวิตที่ได้จากการศึกษาสงคราม

คำตอบ