ขอความรู้เรื่องเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน อาจารย์ธเนศ ที่เคารพครับ

     ผมอยากเรียนถามอาจารย์ธเนศเกี่ยกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู 3 ข้อครับ

  1. วิทยะฐานะใครก็ของคนนั้นใช่ไหมครับ ต้องแสดงออกมาให้ปรากฏให้ได้ด้วยตนเอง แต่สำหรับของผู้บริหารแล้ว เขามีความชอบธรรมแค่ไหนที่เขาก็จะอ้างได้หมดในทุกเรื่องของสถานศึกษาครับ ทั้งๆที่บางเรื่องหรือหลายเรื่องอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งที่น่าชื่นชมนั้นไม่ได้เลย แต่ก็ลากเข้าความเพื่อมาเป็นผลงานตนเองได้ กลายเป็นว่าวันที่ประเมินเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหาร คนที่ต้องถูกประเมินตัวจริงที่แสดงถึงความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะคือคนอื่นที่เป็นลูกน้องผู้บริหาร ไม่ใช่ตัวผู้บริหาร ผู้บริหารนั่งจิบน้ำชาสบายๆ       
  2. ผมได้รับคำชี้แจงจาก จนท.ที่เป็นทีมเลขาซึ่งมาด้วยกับคณะกรรมการจากสำนักงาน กคศ. ว่าต้องประเมินให้เสร็จในวันเดียว วันที่มาให้คะแนน แล้วมันจะสะท้อนการประเมินตามสภาพจริงได้อย่างไรครับ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
  3. สาขาการสอนหรือการบริหารที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะไม่มีแล้วใช่ไหมครับ

          วันนี้รบกวนถามอาจารย์สามข้อก่อนนะครับ ขอบคุณครับ

คำตอบ
not yet answered
ธเนศ ขำเกิด
      เวลามีน้อยขอตอบย่อๆเลยครับ...
     1.เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนควรสำนึก ควรตระหนักว่า  ถ้าอยากจะทำเป็นผลงานของตนก็ควรมาเป็นผู้นำทำด้วยตนเอง ถ้าตนไม่เป็นผู้นำจริงก็ไม่ควรหยิบฉวย เพราะนี่คือความเชี่ยวชาญเฉพาะตน  ก็คงต้องดูมาตรา 91 ด้วย
     2.เป็นเรื่องของคู่มือที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตาม  ถูกหรือผิด เหมาะสมแค่ไหนก็อยู่ที่คณะทำคู่มือและผู้มีอำนาจสั่งการ
     3.ไม่เข้าใจคำถาม  ถ้าถามถึงการอบรมเยียวยาก็ขอตอบว่า  ตอนนี้ให้แต่กลุ่มเชิงประจักษ์เท่านั้น (ใครจะเรียกร้องขอบ้างก็ว่ากันไป)  แต่การขอเลื่อนวิทยะฐานะปกติมีทุกกลุ่มครับ ตาม ว.25
ครูนงเมืองคอน

เรียน อ. ธเนศ

          ขยายความข้อ 3 ที่ถามไม่ชัดเจนครับ คือผู้ขอเลื่อนจะต้องระบุสาขาการสอนหรือสาขาการบริหารที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะว่าชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาใดหรือว่าไม่ต้องระบุแล้วครับ ขอบคุณครับ

 

ธเนศ ขำเกิด
ต้องระบุครับ...  และเวลารายงานผลการปฎิบัติงาน(20หน้าหรือ 50 หน้า ตามวิทยฐานะ) ต้องรายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่(หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน) และมาตรฐานวิทยฐานะที่ตนจะขอ(ด้านความรู้   ด้านทักษะ  และด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ) ครับ
ครูนงเมืองคอน

ขอบคุณอาจารย์ธเนศ มากครับ

เรียน อ. ธเนศ

     ผมขอถามอาจารย์เกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ในการเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(วฐ2/1) จำเป็นต้องเขียนให้ครบตามหัวข้อที่กำหนดไว้ทุกหัวข้อหรือไม่  หากเขียนรายงานเกิน  10 หน้า  คณะกรรมการที่ประเมินจะตรวจให้หรือไม่  เพราะหัวข้อมีมากหากเขียนรายละเอียดแล้วจะเกิน  10 หน้า

ธเนศ ขำเกิด

ควรเขียนให้ครบตามประเด็นที่เขากำหนด  โดยดูที่แบบประเมินการให้คะแนนด้วย  ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประเด็นคือ 1)ผลงานตามมาตรฐานตำแหน่ง(ทำอะไร บอกสั้นๆ ไม่ต้องขยายความ)  2)ผลงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ(ทำอย่างไร โดยบอกให้เห็นถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ตามระดับความสามารถของวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งส่วนนี้สำคัญมาก  เขาจะดูว่าสมควรเป็นชำนาญการพิเศษหรือไม่)  3)ผลที่เกิดกับ......(ครู นักเรียน....ตามแบบที่กำหนด อธิบายเฉพาะผลที่เกิด แยกเป็นกลุ่มๆ)
        คงต้องใช้วิชาย่อความตาม 3 ประเด็นดังกล่าว เขาบอกว่า 10 หน้าก็ต้องให้ได้ไม่เกิน 10 หน้า เพราะกรรมการบางคนอาจตรงไปตรงมา ต้องป้องกันไว้ไม่ให้เขามองเราว่าไม่รักษากติกา  ครับ

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

เรียน อ.ธเนศ

ขอถามในกรณีที่ผมขอยื่นประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการตามคุณสมบัติของเกณฑ์เดิม ซึ่งยื่นประเมินในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2551 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผมมีสิทธิ์ที่จะกลับมาประเมินวิทยฐานะชำนาญการซึ่งได้ยื่นไว้หรือเปล่าครับ หรือว่าจะต้องรอเป็นผอ.รร.อีก 2 ปีครับ

อาจาย์คะดิฉันเป็นครูเยียวยารุ่น2 มีปัญหาการเขียนรายงานการปฏิบัติบัติหน้าที่ว่าควรจะนับ 2ปี ย้อนหลังอย่างไร เพราะผลงานต้องส่งภายในมกราคม2554ค่ะ

ธเนศ ขำเกิด

 นับวันชนวันให้ครบ 2 ปี ภายใน 31 ม.ค.54 เช่น 1 ก.พ.52 - 31 ม.ค.53 (ปี1) 1 ก.พ. 53 - 31 ม.ค.54 (ปี 2) นี่นับอย่างฉิวเฉียด  แต่จะนับถอยร่นไปก่อนหน้านี้ก็ได้ โดยใช้หลักการเดียวกันครับ

อยากเรียนถามท่านอาจารย์..ที่เคารพยิ่ง / เรื่องข่าว มีมูลเป็นความจริงมั๊ย....ข่าว มีกลุ่มครูและจนท.สพฐ.บางพื้นที่ บอกว่า ครูที่ส่งผลงานประเมิน วิทยฐานะ รุ่น 4,5 นั้น ถ้าผ่านการตรวจผลงานแล้ว "ตก" ....จะไม่มีการเยียวยา....อยากทราบว่าเป็นเรื่องจริงมั๊ยครับ..ขอบพระคุณมาก/ครูแถวชายแดน

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ งานวิทยฐานะ

สายผู้บริหารและสายผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ รับปรึกษาตามความต้องการ ทั้งแบบแยกส่วน

- งานนวัตกรรม

- วิจัย 5 บท

- รายงาน 5 บท

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

จัดทำรูปเล่มสวยงามตามแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำแบบใคร รับแก้ไขงานตามความต้องการจนกว่าจะผ่าน

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเท่านั้น

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านก่อนการตัดสินใจรับงานทั่วประเทศส่งงานถึงบ้าน นัดคุยได้

ชมรมครูนักพัฒนาถิ่นไทย เบอร์โทร 082-2369500,086-6078069,080-0569779

อีเมล์:[email protected]

เว็บไซต์:www.kroothinthai.co.cc