สร้างบล็อกก่อนจึงจะเขียนบันทึกได้

ก่อนที่จะเขียนบันทึก อดุลย์ต้องสร้างบล็อก(สมุด)ก่อน จากนั้นจึงเริ่มเขียนในสมุดนั้นเป็นบันทึกแต่ละหน้าๆ ไป โดยวิธีการมีขั้นตอนดังนี้นะ

1. เข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นคลิกที่ "แผงควบคุม"

2. คลิกเลือกเมนู "จัดการบล็อก" ซึ่งอยู่ทางคอลัมภ์ขวามือครับ

3. คลิกเมนู "สร้างบล็อกใหม่" 

4. ตั้งชื่อบล็อกในรายการที่โปรแกรมกำหนดขึ้น แล้วคลิกปุ่ม "สร้าง"

5. จากนั้นจึงเลือกเมนู "จัดการบันทึกในบล็อก" แล้วค่อยสร้างบันทึก

คำตอบ

อาจารย์ครับ !!!!!!... สร้าง blog เรียบร้อยครับ