สมัครโครงการ 100 บาท / เดือน

เบิร์ดสมัครโครงการ 100 บาท / เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ไม่ต้องการใบเสร็จค่ะ ก็เลยไม่ได้ส่ง fax.ไปให้..ขอบคุณที่ช่วยดำเนินการในสิ่งที่เบิร์ดไม่มีโอกาสทำค่ะ..
คำตอบ