เหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม MSUKM-Team

เรียนท่าอาจารย์อรรณพ (รองประธานอนุกรรมการฯ)

    ตามที่มีการนัดประชุมอนุกรรมการจัดการความรู้ในวันพุธที่ 7 มีนาคาม 2550 ซึ่งผมก็ได้รับหนังสือก่อนล่วงหน้าแล้ว และผู้บังคับบัญชาก็รับทราบและอนุญาตแล้ว

    แต่ด้วยวันนี้วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 เพิ่งได้รับคำสั่งด่วนมาก ให้ไปร่วมประชุม "การประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา" จัดโดย สกอ.

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/qa_meeting/qa_ED.htm

และต้องเดินทางเวลาเดียวกับเวลาประชุม คือ 9.30 น.

    ดังนั้นกระผมจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ครับ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ด้วยความเคารพอย่างสูง

    กัมปนาท

คำตอบ

รับทราบจากผึ้งในที่ประชุมแล้วครับ

ช่วง 10 วันที่ผ่านมางานตรวจข้อสอบ ตรวจการบ้าน ทำคะแนนนิสิต กินเวลาไปหมดครับ ไม่มีเวลาเข้า Gotoknow เลย