เรื่องเล่า...ที่อยากให้อาจารย์รู้

เรียน ดร.จันทวรรณ

มีเรื่องเล่า...อบอุ่นๆ อยากให้อาจารย์ทราบค่ะ http://gotoknow.org/blog/som-o-happy/81082

ขอบคุณอาจารย์ +G2K ที่สร้างปาฏิหาริย์นะคะ

คำตอบ