เรื่องหนุกๆ ของคุณอุทัย

ชวนไปอ่านเรื่องหนุกของคุณอุท้ย ที่นี่ ครับ
คำตอบ