รูปเล็กเกินครับ

  • รูปประมาณ 120x160 หรือมากกว่าจะดีมากครับ
  • ลองเขียนบันทึกมานะครับ
คำตอบ