ขอถามเรื่องการจัดการ Blog

มีเรื่องรบกวนอยากถามสักเล็กน้อยค่ะ คือว่าที่ผ่านมาตัวเองได้เปิด blog ไว้ 3 blog คือ 1 เกร็ดความรู้จากการประชุม ฟัง อ่าน สังเกตุ มีประมาณ 60 บันทึก 2 Best Practice มีประมาณ 2 บันทึก 3 เรื่องเล่าของครอบครัว มี 1 บันทึก ตอนหลังได้เปลี่ยนชื่อ blog ของหัวข้อที่ 1 คือเกร็ดความรู้จากการประชุม ฟัง อ่าน สังเกตุ ...เป็นบันทึกเรื่องราวเล่าสู่กันฟัง และขยายวัตถุประสงค์ของ Blog นับตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ค่อยได้เขียนบันทึกใน Blog ของ Best practice และ เรื่องเล่าของครอบครัว จึงอยากจะยกเลิก Blog ทั้งสอง แต่อยากนำบันทึกจาก blog ทั้งสองมารวมกันในบันทึกเรื่องราวเล่าสู่กันฟังได้หรือไม่ ไม่กล้าลบ blog ทั้งสอง เพราะเสียดายบันทึกที่เขียนไว้ค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับผลงานของอาจารย์ค่ะ
คำตอบ

นำบันทึกจากบล็อกต่างๆ copy มารวมกันที่บล็อกเดียวโดยอัตโนมัติไม่ได้คะ ต้องทำการ copy มาแปะเองคะ

แนะนำว่า ให้สร้างแพลนเน็ตไว้เพื่อเป็นการดึงบันทึกมีอยู่ในบล็อกมารวมอยู่ที่แพลนเน็ตเดียวคะ