เชิญมาเล่น blog tag

อาจารย์บุรินทร์ครับเชิญมา เล่น blog tagครับ

http://gotoknow.org/blog/nfepadrew/77512

คำตอบ
แม้ไม่แน่ใจว่า blog tag คืออะไร แต่ก็ยินดีครับ