ขอTag หน่อย

ผ.อ. ถูกเล็ก tag เป็นคนแรกค่ะ ขออนุญาตนะคะ
คำตอบ