ความหมายของ คุณธรรม จริยธรรม...

ผมได้รับมอบหมาบให้รับผิดชอบการจัดตั้งชมรมคุณธรรม จริยธรรม...ในหน่วยงานอ่ะครับ...

แต่การพูดว่าคุณธรรม จริยธรรมคืออะไร...ถ้าไม่อ้างพระอาจารย์ จะหามีคนยอมรับนับถือได้ไม่.....555 

พระอาจารย์ต้องมีกรรมมีวาระกับกระผมเสียแล้วครับ...

คำตอบ
BM.chaiwut

คุณโยมขำ

จริยศาสตร์คุณธรรมกับการกระทำเหนือหน้าที่ ๒.

เป็นประเด็นอธิบายคุณธรรม โดยเฉพาะ...

หรือใช้คาถาว่า คิดอะไรไม่ออก บอก google

5 5 5

เจริญพร

นายขำ
เอาของพระอาจารย์นี่แหละครับ...เหนือกว่ากูเกิ้ลอีก...555

ความหมายของคุณธรรม คืออะไรคะ

BM.chaiwut

ลองไปอ่าน คุณธรรม (คลิกที่นี้)

เจริญพร