blog tag พี่หน่อยครับ กิจกรรมใหม่ๆของ G2K

  • ลองครับ
  • ออตจังงงอยู่ ปรับตัวไม่ทัน
  • แต่เดาเอาจากรูปแบบคนอื่นทำกัน
  • คำตอบ
    not yet answered
    ดอกแก้ว
    ...จ้า แล้ว เขียนข้อความลงที่ไหนอ่ะ...ไอ้ความลับ 5 ประการเนี่ย