เรียน คณะกรรมการพิจารณา “รางวัล ต km มมส” ครั้งที่ 1"

ถึง กล้วย

 ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณารางวัล “รางวัล ต km มมส”

http://gotoknow.org/blog/kamphanat/76708

กัมปนาท (กรรมการและเลขานุการ)

............................................

รายชื่อคณะกรรมการดูได้ที่นี้ครับ

รางวัล “ฅ KM มมส.”

คำตอบ

ถึง คุณกัมปนาท

1. Link ที่ให้มายังมีปัญหาครับ

2.  ทราบรายชื่อคณะกรรมการแล้วครับ

ขอบคุณครับ