ขออนุญาต

ปารมี

คุณวิชิตคะ

หมอขออนุญาต นำบางส่วนบางตอนของการบรรยายของอ.ดร.อาจอง ในงานมหกรรม ที่คุณถอดคำบรรยายไว้ใน blog เพื่อเอาไปลงในวารสารของภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

พญ. ปารมี  ทองสุกใส

คำตอบ