หายไปนานมาก

งานยุ่งหรือครับ หายไปนานมากทุกๆคนคิดถึง
คำตอบ