วิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องเรียนแบบใหนครับถึงจะเข้าใจ

นายสามารถ ไคร้จักร์
วิชาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องเรียนแบบใหนครับถึงจะเข้าใจ  เรามีวิธีการเรียนแบบไหนหรือต้องเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนในห้องและนอกห้องครับหรือครับจึงจะเข้าใจ  เหมือนกับว่าต้องลงมือปฏิบัตจึงจะมีประสบการครับ  ช่วยตอบด้วยนะครับ
คำตอบ

ตอบสามารถนะครับ

ที่เราเรียนกันทุกวันนี้เข้าใจอะเป่า  เอ๋  สงกาสัยว่าจะไม่เข้าใจแน่ๆถ้างั้นครูมีคำแนะนำ  อ่านะ  ที่ครูสอนทุกวันนี้ มีทั้งอธิบาย อภิปราย ศึกษา ค้นคว้าตามลำพัง แบ่งกลุ่มย่อย  สรุปและนำเสนอ ให้ไปสืบค้นแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแบบPhilips 66  มากมายสุดท้ายผู้เรียนต้องสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจของตนเอง  ถ้ายังไม่เข้าใจ เหรอ.......แฮ่ม

เทอมหน้าลงทะเบียนใหม่   ว้าย !!!!!!!?????  

 ขอบคุณครับที่เข้ามาแจม  อ่านบทความและแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ  ครูหวังว่าพวกเราคงได้ A  หรืออย่างน้อยก็ได้  B  นะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์อนงค์ศิริ วันนี้หนูเข้ามาหางานวิชาของอาจารย์ก็เลยแวะมาทักทายอาจารย์ค่ะ