เรียนเสนอหัวข้อวิจัย

เรียน อาจารย์มาลินีที่เคารพ...

  • จากบันทึกเรื่อง "บีบมือ ลดความดัน(เลือด)"
  • ทำให้ได้ข้อคิดว่า คณะสหเวชศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ-ทรวงอก หรือกายภาพบำบัดน่าจะลองวิจัยเรื่องนี้ดูว่า ลดความดันเลือดในคนไทยได้จริงหรือไม่

ที่มา: http://gotoknow.org/ask/dhanarun/question

คำตอบ
not yet answered
dhanarun

อาจารย์หมอวัลลภ ที่นับถือ

          ขอบคุณมากนะคะ สำหรับ idea ดีดี ทุกความเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังดี และกระแสกำลังใจ ที่ส่งมาให้เสมอ 

          ดิฉันขออนุญาตนำข้อเสนอแนะของอาจารย์ ไปแปะใน Blog ของ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่นี่ค่ะ 

          ติดตามอ่าน Blog ของอาจารย์อยู่เสมอ....

ขอขอบคุณอาจารย์มาลินีมากนะคะ ที่ฝากข่าวที่มีประโยชน์แก่นิสิตมา และต้องฝากขอบคุณอาจารย์วัลลภด้วยที่คิดถึงสหเวชศาสตร์เสมอ
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบคุณ อาจารย์มาลินีและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • งานวิจัยนี้... ถ้าทำได้น่าจะมีผลกระทบ (impact) ต่อการป้องกันโรคอย่างกว้างขวางทีเดียว เพราะเป็นการออกกำลังที่ทำได้ง่าย 
  • ขอขอบคุณครับ
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบคุณ อาจารย์สุวรรณาและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขอขอบคุณที่อาจารย์รับไปพิจารณา
  • หวังว่า คงจะคิดหัวข้อใหม่ๆ ได้อีกครับ...