รบกวนเป็นที่ปรึกษา

ให้พี่ต้องช่วยตรวจ และตอบรับเป็นที่ปรึกษาได้ไหม

1. แนวความคิด

2. แนวการทำงาน

3. แนวทางการนำเสนอ

4. ผลกระทบ

5. ปัจจัยความเสี่ยง

http://gotoknow.org/blog/nuchkaren/73491

คำตอบ