กราบอาจารย์

หนูมาขอกราบอาจารย์ในวันครูค่ะ 16 มกราคม 2550

                       ด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะ

                                     กฤษณา ศิษย์JJ

คำตอบ

เรียนท่านอาจารย์ กฤษณา ที่เคารพ

 ครู ศิษย์ ศิษย์ ครู ร่วมจิต สร้างสรรค์ รวมพลัง สร้างไทย ครับ