อยากรู้

เจษฏา รุ่งเรือง
ทำงานนี้มากี่ปีเเล้วครับ (ผมจะทำงานส่งครู
คำตอบ

ทำงานหลักรับราชการในมหาวิทยาลัยครับ ถ้ารับราชการก็ 26 ปี  แต่ถ้าทำนา เริ่มมา ประมาณ 15 ปี ครับ  เริ่มประมาณปี 2534  หลังจากที่นาของบรรพบุรุษที่มอบให้ไว้ไม่มีใครดูแล  ด้วยที่ต้องทำงานประจำจึงต้องใช้เครื่องทุ่นแรงช่วย  เริ่มจากรถไถเดินตามครับ  ทำทุกปี ปีละประมาณ 10 - 20 ไร่  เป็นนาดำในฤดูกาลครับ