Planet UKM9

กราบเรียนท่านวิชิต

 JJ ดำเนินการแล้วครับ เนื่องจากต้องประสานงาน เลยขอสานต่อ ต่อยอดท่าน จะได้ไม่ช้าครัย

 เกรงจะเสียโอกาสครับ

 แต่ดูแล้ว ไม่ค่อยมีท่านใดอยากจะ ลปรร ทาง B2B หากรอ F2F ไม่น่าจะทันการครับ

 ทาง ม.ข ดำเนินการไปมากพอสมควร ทีมงานวิจัย ที่มาประชุมร่วมกัน ว่ากันไป ๓ ครั้งแล้วครับ

คำตอบ
not yet answered
สายน้ำความคิด

กราบเรียน อ.หมอ JJ ที่เราเคารพครับ

เป็นเพียงแนวความคิดครับ ...การปฏิบัติก็แล้วแต่ความพอใจของผู้นำไปปฏิบัติครับ

หากคิดว่ายังทันต่อเหตุการณ์ ผมก็ยินดี ลบ planet และ Blog ดังกล่าวให้เจ้าภาพ นำไป บริหารจัดการ ได้อีกทางหนึ่งครับ

กราบขอบพระคุณที่สนใจแนวคิดนี้ครับ
วิชิต