จิบกาแฟ คนเขียน Blog (มมส) 1/2550

คำตอบ
จะจัดเวลาเย็นย่ำค่ำลงอีกหรือเปล่าล่ะครับ
เวลาเย็นย่ำ เป็นเวลาที่นายบอนไม่สามารถไปได้นะครับ
แต่ตอนกลางวันน่ะ ได้ครับ