สวัสดีปีใหม่ครับ

     สวัสดีปีใหม่ครับ พี่โอ๋-อโณ

          ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่

     ศุภชัยก่อเกิดล้ำเลิศผล

    ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล

     ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน 

                   สิงห์ป่าสัก...............

คำตอบ
ขอบคุณคุณยุทธเป็นอย่างมากค่ะ ขอให้พรอันประเสริฐทั้งหลายได้ย้อนไปถึงคุณยุทธและครอบครัวเป็นหลายๆเท่าเลยนะคะ